Matrimonio wedding – Sposa mezzo busto – Cristian e Maria